menu
nagłówek | header | image

Opłata uczestnictwa

 • Koszt uczestnictwa: 1200 zł
 • (liczba miejsc ograniczona)
 • Nie ma możliwości dokonania opłaty w miejscu konferencji.

Wpłaty indywidualne należy dokonywać w ciągu 7 dni od dokonania rejestracji na konto:

Citibank Handlowy
49 1030 1247 0000 0000 4771 8708
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Fredry 10, Poznań
z dopiskiem: nazwisko, imię uczestnika, andrologia2024

Rezygnacja z uczestnictwa:

 • do dnia 29.02.2024 r. - zwrot opłaty
 • od dnia 01.03.2024 r. - brak zwrotu
 • Rezygnacje będą przyjmowane tylko i wyłącznie drogą mailową na adres: konferencje@ump.edu.pl.

Faktury:

 • Organizator wystawia faktury na podstawie dokonanej wpłaty na dane podane w formularzu podczas rejestracji lub drogą mailową na adres: konferencje@ump.edu.pl.
 • Wystawienie faktury jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie do 15. dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży.
 • Po tym terminie wystawienie faktury będzie niemożliwe.
 • Podstawa prawna: Terminy wystawiania faktur - zasada ogólna. Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT fakturę należy wystawić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę.
 • Faktury z odroczonym terminem płatności, prosimy zgłaszać pod adresem konferencje@ump.edu.pl.
aktualizacja: 2024-02-14