menu
nagłówek | header | image

Program

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 października 2004 r. w sprawie sposobu dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i udokumentowanej liczby godzin uczestnictwa w konferencji, lekarzowi przysługuje 13 punktów edukacyjnych.

I dzień - środa, 13 marca 2024

08:00
Otwarcie kursu prof. Piotr Jędrzejczak
08:10-08:40
Niepłodność partnerska - epidemiologia, przyczyny
prof. Robert Spaczyński
08:40-09:10
Metody wspomaganej prokreacji - ostateczne narzędzie w leczeniu męskiej niepłodności
prof. R. Spaczyński
09:10-09:40
Wiek, a męski potencjał rozrodczy
prof. Piotr Jędrzejczak
09:40-10:10
Rola czynników środowiskowych w niepłodności
prof. Michał Radwan
10:10-10:30
☕ Przerwa kawowa
10:30-11:15
Bio-psycho-społeczne uwarunkowania zaburzeń seksualnych i ich konsekwencje terapeutyczne
prof. Maria Beisert
11:15-12:00
Znaczenie badań genetycznych w andrologii
dr Karolina Matuszewska
12:00-12:20
☕ Przerwa kawowa
12:20-12:50
Czy badanie nasienia i jego preparatyka może pomóc pacjentom z nawracającymi poronieniami
prof. Piotr Jędrzejczak
12:50-13:20
Przebieg ciąż i rozwój płodu u par z czynnikiem męskim niepłodności
prof. Grzegorz Jakiel
13:20-13:50
Żylaki powrózków nasiennych
prof. Grzegorz Jakiel
13:50-14:40
🍽 Lunch
14:40-15:05
Sport a męski potencjał rozrodczy
prof. Piotr Jędrzejczak
15:05-15:25
Nadwrażliwość na męskie nasienie
prof. Piotr Jędrzejczak
15:25 -15:55
Epigenom nasienia jako potencjalny biomarker w diagnostyce i ocenie przyczyn niepłodności męskiej
prof. Małgorzata Kotwicka
15:55-16:10
☕ Przerwa kawowa
16:10-16:40
Reakcje zapalne w męskim układzie rozrodczym - implikacje dla odpowiedzi wrodzonej i adaptatywnej
dr n. biol. Marzena Kamieniczna
16:40-16:55
Komputerowa analiza nasienia - blaski i cienie
dr anal. Anna Berger
16:55-17:15
Krioprezerwacja nasienia
dr anal. Anna Berger

II dzień - czwartek, 14 marca 2024

08:00-08:40
Zespół bólowy miednicy u mężczyzn
dr hab. Sławomir Marszałek
08:40-09:10
Ultrasonografia w ocenie męskich narządów płciowych
dr Paweł Skrzywanek
09:10-09:55
Aspekty prawne terapii niepłodności
prof. Joanna Haberko
09:55-10:30
Rola inseminacji homo- i heterologicznej we współczesnej medycynie rozrodu
prof. Piotr Jędrzejczak
10:30-10:50
☕ Przerwa kawowa
10:50-11:20
Mechanizmy działania testosteronu na organizm
prof. Marek Mędraś
11:20-12:10
Psycho-somatyczne następstwa nadużywania testosteronu i substancji androgenowo-anabolicznych
prof. Marek Mędraś
12:10-12:35
Wytrysk wsteczny, hematospermia, bolesne stosunki płciowe
prof. Piotr Jędrzejczak
12:35-13:05
Antykoncepcja męska - stan aktualny, prognozy na przyszłość
prof. Piotr Jędrzejczak
13:05:-13:35
Molekularne aspekty męskiej płodności
prof. Maciej Kurpisz
13:35 -14:15
🍽 Lunch
14:15-14:45
Wpływ infekcji i stresu oksydacyjnego w męskim układzie rozrodczym na płodność
prof. Maciej Kurpisz
14:45-15:15
Dermatozy męskich narządów płciowych
prof. Aleksandra Dańczak-Pazdrowska
15:15-15:25
Dyskusja, Test i Zakończenie kursu
prof. Piotr Jędrzejczak
aktualizacja: 2024-02-14